CAS har som visjon å fremme nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning.

Professor Camilla Serck-Hanssen. Source: Norwegian Defense Ethics Council

Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning er ikke uten risiko; en begir seg ut i ukjent terreng, kombinerer tilnærminger fra forskjellige fagområder og utfordrer etablerte sannheter. Det er imidlertid rikelig med bevis på at vitenskapens (i begrepets brede forstand) viktigste gjennombrudd har funnet sted i miljøer som har oppfostret, og støttet opp om, nettopp slike dristige holdninger og tilnærminger. 

Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning krever ikke bare forskere med talent, personlig egnethet og evnen til å jobbe ekstremt hardt. Den krever også støtte, tillit og finansiering fra forskningsinstitusjoner.

CAS er til for å støtte fri og modig forskning. Jeg er stolt av å lede en slik institusjon. Jeg er også takknemlig for at politikerne i landet jeg bor i verdsetter grunnforskningens verdi; CAS hadde ikke vært mulig uten Kunnskapsdepartementets vedvarende, uvurderlige støtte.

CAS gir fremragende forskere uforstyrret tid og sjenerøs finansiering slik at de kan konsentrere seg om problemstillinger og temaer som utspringer fra deres egen forskning.

Det er en slik atmosfære CAS ønsker å fremme, og jeg håper og forventer at dette er det våre forskere søker.

 

Camilla Serck-Hanssen,
Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO)